Jeśli posiadasz stałych klientów, którym np. co miesiąc wystawiasz fakturę, możesz zautomatyzować proces generowania tych faktur za pomocą funkcji Faktur Cyklicznych. Dzieki tej funkcji faktury mogą wystawiać się automatycznie zgodnie z określoną częstotliwością.

Jeżeli więc wystawianie faktur ma w niektórych sytuacjach charakter cykliczny, możesz skorzystać z funkcji automatycznego generowania faktur – na zaplanowany wcześniej termin, np. co miesiąc itd.

Aby zaplanować cykliczne generowanie faktur:

 1. Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta.
 2. W sekcji „Wystaw dokument” kliknij przycisk „Faktura cykliczna”.
  cykliczna
 3. Wypełnij wyświetlony formularz:
  cykliczna2

  • Nazwa – nazwa służąca do identyfikacji, nie jest dostępna dla klienta,
  • Na podstawie – wybierz fakturę, która ma być podstawą dla cyklicznych faktur,
  • Opis prywatny – dowolny opis, który nie będzie widoczny dla klienta,
  • Data rozpoczęcia – czyli data wystawienia pierwszej faktury,
  • Data zakończenia – czyli data zakończenia cyklicznego generowania,
  • Wystawiaj co: – wybierz co jaki okres czasu faktura cykliczna ma być generowana.
 4. Kliknij przycisk „Zapisz”, aby włączyć zaplanowaną fakturę cykliczną. Pierwsza faktura VAT zostanie wystawiona w określonym przez Ciebie terminie.
  przycisk_zapisz