Jak dodać pole dodatkowe na fakturze?

Na generowanych przez Ciebie fakturach oraz innych dokumentach możesz dodać dodatkowe pole, w którym będziesz mógł umieścić dodatkowe informacje o produkcie, np. kolor, PKWiU. Aby dodać dodatkowe pole na dokumencie: Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak się zalogować. W sekcji „Ustawienia” (dolna część ekranu), kliknij przycisk „Ustawienia faktur”. […]

Czytaj więcej

Jak korzystać z grup produktów?

Za pośrednictwem Panelu klienta możesz dodać listę produktów, które oferujesz swoim klientom. W każdej chwili możesz zweryfikować obecną listę produktów i w razie potrzeby zmodyfikować lub usunąć nieaktualne produkty. Możesz także przypisywać konkretne produkty do grup, aby ułatwić odnalezienie konkretnego produktu w przyszłości. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak utworzyć oraz usunąć grupę produktów. […]

Czytaj więcej

Jak dodać nowy produkt?

Za pośrednictwem Panelu klienta możesz tworzyć listę produktów, które następnie możesz wykazać na generowanych fakturach oraz innych dokumentach. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak dodawać kolejne produkty do systemu. Aby dodać nowy produkt do systemu: Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak się zalogować. W sekcji „Klienci i […]

Czytaj więcej

Jak usunąć produkt z systemu?

Za pośrednictwem Panelu klienta możesz tworzyć listę produktów, które następnie możesz wykazać na generowanych fakturach oraz innych dokumentach. Może tak się zdarzyć, że z Twojej oferty zniknie jakiś produkt. W takiej sytuacji możesz go usunąć z systemu, aby podczas tworzenia nowych dokumentów nie było możliwości wyboru tego produktu. Aby usunąć produkt z systemu: Zaloguj się […]

Czytaj więcej

Jak zmodyfikować dane produktu, np. cenę?

Za pośrednictwem Panelu klienta możesz tworzyć listę produktów, które następnie możesz wykazać na generowanych fakturach oraz innych dokumentach. Może tak się zdarzyć, że dane na temat produktu staną się nieaktualne (np. nazwa, cena). W takiej sytuacji może w prosty sposób zaktualizować dane produktu, aby informacje umieszczane na fakturach były aktualne. Aby usunąć produkt z systemu: […]

Czytaj więcej

Jak dodawać i usuwać stawki VAT?

Za pośrednictwem Panelu klienta możesz dodawać oraz usuwać dostępne do wyboru stawki VAT. Funkcja ta jest przydatna, gdy potrzebujesz skorzystać z dodatkowych stawek VAT (np. dla rolnika lub taksówkarza). W systemie dostępne są na start tylko domyślne stawki VAT (23%, 8%, 5%, 0, zw, np). Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby dowiedzieć się jak dodać kolejne […]

Czytaj więcej