Tak, podczas wystawiania dokumentów w Panelu klienta możesz wpisać różne dane wystawcy. Przykładowo, raz możesz wystawić fakturę jako Kowalski sp. z o.o., natomiast następnym razem możesz wystawić kolejną fakturę jako Nowak sp. z o.o.

Wystarczy, że w sekcji „Dane” wpiszesz odpowiednie dane sprzedawcy. Po wystawieniu takiego dokumentu, dane nowego wystawcy zostaną zapisane w systemie i będziesz mógł z nich skorzystać podczas generowania kolejnych faktur (po wpisaniu pierwszych liter nazwy sprzedawcy, wyświetlane są podpowiedzi zapisanych wcześniej sprzedawców, z których danych możesz skorzystać).

rozne-dane

Funkcja wystawiania faktur z różnymi danymi wystawcy jest najczęściej stosowana podczas tzw. samofakturowania, które polega na przeniesieniu ze sprzedawcy na nabywcę czynności wystawiania faktur dokumentujących transakcje (dotyczy to faktur zaliczkowych, faktur korygujących, duplikatów faktur oraz kwestii świadczenia usług).