O wszelkich najważniejszych zdarzeniach związanych z Twoim kontem możesz zostać powiadomiony za pośrednictwem odpowiedniej wiadomości e-mail i/lub SMS. Ustawienia dotyczące powiadomień (np. jakie powiadomienia oraz kiedy mają zostać wysyłane) możesz zmienić za pośrednictwem Panelu klienta.

Aby zmienić ustawienia powiadomień:

  1. Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta.
  2. Znajdź sekcję „Ustawienia” w dolnej części ekranu i kliknij przycisk „Raporty i powiadomienia”.
    powiadomienia23
  3. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz, który pozwala określić jakie dokładnie powiadomienia oraz w jakim momencie chcesz otrzymywać. Po prawej stronie ekranu należy wpisać adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego, które będą służyć do odbierania powiadomień.
    powiadomienia2
  4. Kliknij przycisk „Zapisz”, aby zapisać wprowadzone zmiany.
    przycisk_zapisz