Podczas tworzenia nowej faktury możesz wybrać wariant dla danego dokumentu. Domyślnie wybrany jest wariant „podstawowy”, który jest odpowiedni do standardowych faktur VAT (np. podstawowy proces kupna-sprzedaży).

Samofakturowanie polega na przeniesieniu ze sprzedawcy na nabywcę czynności wystawiania faktur dokumentujących transakcje (dotyczy to także faktur zaliczkowych, faktur korygujących oraz duplikatów faktur; może dotyczyć także świadczenia usług). W przypadku samofakturowania obowiązek podatkowy niezmiennie powstaje po stronie sprzedawcy, który jedynie upoważnia nabywcę do wystawiania faktur w jego imieniu i na jego rzecz.

Aby wystawić fakturę związaną z samofakturowaniem:

  1. Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta.
  2. Rozpocznij tworzenie nowej faktury.
    • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak utworzyć nową fakturę VAT.
  3. Na formularzu tworzenia nowej faktury w polu „Wariant” wybierz opcję „samofakturowanie”.
    rodzaje-faktur
  4. Uzupełnij resztę danych, które mają znaleźć się na fakturze i kliknij przycisk „Zapisz”
    Kliknij tutaj, jeśli nie wiesz jak uzupełnić pola formularza tworzenia nowej faktury.