Dokument nazywany Fakturą PRO-FORMA nie jest dowodem księgowym i jego wystawienie nie powoduje skutków w zakresie podatku VAT. Nie ma zatem obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku oraz nie stanowi on dla odbiorcy podstawy do odliczenia VAT.

Podsumowując, faktura PRO-FORMA nie jest dokumentem księgowym, a celem jej wystawienia może być np. potwierdzenie złożenia oferty czy przyjęcia zamówienia do realizacji. Nie stanowi więc podstawy do rozliczenia należnego podatku VAT u wystawcy.

Dodatkowe wyjaśnienia dot. Faktury PRO-FORMA oraz obowiązku podatkowego znajdują się na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Faktura+pro-forma+wyjaśnienia.pdf

Faktura PRO-FORMA powinna być traktowana jako dokument handlowy, a nie księgowy.