Po wystawieniu faktury VAT może okazać się, że zawiera ona błędy. Może również wystąpić sytuacja, że po wystawieniu faktury dochodzi do zwrotu towaru, udzielenia rabatu lub modyfikacji innych danych. W takich oraz innych przypadkach należy wystawić fakturę korektę.

Wystawienie faktury korekty inplus oraz inminus należy realizować za pomocą standardowego formularza tworzenia faktury korekty. Podczas wpisywania danych do faktury (np.  w polach „zapłacono” lub „pozostaje do zapłaty”) należy określić czy jest to korekta inplus czy inminus.

  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak utworzyć nową fakturę korektę.