Podczas tworzenia nowej faktury możesz wybrać wariant dla danego dokumentu. Domyślnie wybrany jest wariant „podstawowy”, który jest odpowiedni dla standardowych faktur VAT (np. podstawowy proces kupna-sprzedaży).

Faktura VAT wg procedury marży dla biur podróży ma zastosowanie w obrocie usług turystycznych. Marża jest różnicą pomiędzy kwotą należności, a rzeczywistą ceną, jaką zapłacił sprzedawca zakupując je od innych dostawców (transport, wyżywienie, ubezpieczenie, zakwaterowanie). Podatnicy nie muszą również wyszczególniać na tej fakturze wysokości swojej marży.

 • ceny jednostkowej netto,
 • kwot rabatów,
 • sumy wartości sprzedaży netto oraz naliczonego od niej podatku,
 • stawki podatku,
 • kwoty należności ogółem.

 • datę wystawienia i kolejny numer,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • numery NIP sprzedawcy i nabywcy,
 • nazwę towaru lub usługi,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi (jeśli różni się od daty wystawienia),
 • jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług.

W przypadku sprzedaży, w której podstawą opodatkowania jest marża, dokumenty powinny zawierać odpowiednie dla czynności frazy:

 • usługi turystyki – określenie “procedura marży dla biur podróży”;
 • dostawy towarów używanych – określenie “procedura marży- towary używane”;
 • dostawy dzieł sztuki – frazę “procedura marży- dzieła sztuki”;
 • dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków – określenie “procedura marży-przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.

WAŻNE! Zasady VAT w systemie marża pozwalają jedynie opodatkować realny przychód podatnika, a nie jego obrót!

Aby wystawić fakturę według procedury marży – biura podróży:

 1. Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta.
 2. Rozpocznij tworzenie nowej faktury.
  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak utworzyć nową fakturę VAT.
 3. Na formularzu tworzenia nowej faktury w polu „Wariant” wybierz opcję „procedura marży dla biur podróży”.
  rodzaje-faktur
 4. Uzupełnij resztę danych, które mają znaleźć się na fakturze i kliknij przycisk „Zapisz”
  Kliknij tutaj, jeśli nie wiesz jak uzupełnić pola formularza tworzenia nowej faktury.