Jak korzystać z grup produktów?

Za pośrednictwem Panelu klienta możesz dodać listę produktów, które oferujesz swoim klientom. W każdej chwili możesz zweryfikować obecną listę produktów i w razie potrzeby zmodyfikować lub usunąć nieaktualne produkty. Możesz także przypisywać konkretne produkty do grup, aby ułatwić odnalezienie konkretnego produktu w przyszłości. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak utworzyć oraz usunąć grupę produktów. […]

Czytaj więcej