Podczas generowania faktur oraz innych dokumentów masz wpływ na ich wygląd oraz zawartość. Przykładowo, możesz do treści faktury dołączyć notatki lub inne dodatkowe informacje, które będą widoczne dla odbiorcy faktury (np. zastosowany kurs walut).

Aby dodać notatki, które będą wyświetlane na fakturze:

 1. Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta.
 2. Rozpocznij tworzenie nowej faktury.
 3. Podczas uzupełniania danych na fakturze, na samym dole ekranu znajdź sekcję „Podpisy i informacje dodatkowe” i kliknij przycisk „Wyświetl więcej”.
  wyswietl-wiecej
 4. Na ekranie zostaną wyświetlone dodatkowe pola. W polach „Stopka” oraz „Uwagi” możesz wpisać dodatkowe informacje, które będą widoczne dla odbiorcy faktury.
  wyswietl-wiecej2
 5. Po uzupełnieniu danych na fakturze, kliknij przycisk „Zapisz”, aby ją wystawić.
  przycisk-zapisz