Za pośrednictwem Panelu klienta możesz dodawać oraz usuwać dostępne do wyboru jednostki miar. Funkcja ta jest przydatna, gdy potrzebujesz skorzystać z dodatkowych jednostek miar (np. gdy chcesz rozpocząć sprzedaż kompletów lub innych produktów, które wymagają utworzenia nowej jednostki miar (centymetry, milimetry, litry itp.).

W systemie dostępne są na start tylko domyślne jednostki miar (kg., szt., m.). Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby dowiedzieć się jak dodać kolejne jednostki miar, które następnie przypisujesz do produktów.

Aby dodać lub usunąć dostępne stawki VAT:

 1. Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta.
 2. W sekcji „Ustawienia” (dolna część ekranu), kliknij przycisk „Ustawienia faktur”.
  ustawienia-faktur
 3. W sekcji „Jednostki” znajdź tabelę, w której możesz dodawać kolejne jednostki miar.
  rodzaje1
 4. W polu „nowy element…” wpisz nazwę, która odzwierciedla miarę którą chcesz dodać.
  rodzaje2
 5. Po kliknięciu zielonego przycisku plusa, wybrana jednostka miar zostanie dodana do systemu.
  Pamiętaj, że za pomocą czerwonego przycisku możesz usunąć każdą z dodanych wcześniej jednostek miar.