Faktura VAT jest dokumentem księgowym i jednocześnie rachunkiem zawierającym szczegółowe dane o transakcji. Faktura typu VAT jest szczególnym rodzajem faktury, ponieważ podlega osobnym przepisom oraz wystawiana jest przez płatników podatku VAT. Więcej informacji na temat faktury VAT znajdziesz pod tym adresem.

Wygenerowaną wcześniej fakturę możesz pobrać na swój komputer lokalny w postaci elektronicznej (PDF). Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak pobrać fakturę z Panelu klienta.

Aby pobrać fakturę z Panelu klienta:

  1. Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta.
  2. W sekcji „Przeglądaj wystawione dokumenty” kliknij przycisk „Faktury VAT”.
    przycisk_faktury_vat
  3. Na ekranie zostanie wyświetlona lista wszystkich wystawionych faktur VAT.
    lista-faktur
  4. Kliknij przycisk przycisk_pobierz przy wybranej fakturze, którą chcesz pobrać na swój komputer.
  5. Potwierdź pobieranie faktury w postaci pliku PDF. Po krótkiej chwili, wybrana faktura zostanie pobrana na komputer lokalny.