Za pośrednictwem Panelu klienta możesz w każdej chwili zmienić ustawienia numeracji faktur, aby dopasować je do charakteru Twojej działalności. Za pomocą odpowiednich symboli możesz określić format wyświetlania daty wystawienia dokumentu w przypisanym do niego numerze.

Aby zmienić ustawienia numeracji wyświetlanej na dokumentach:

 1. Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta.
 2. W sekcji „Ustawienia” (dolna część ekranu), kliknij przycisk „Ustawienia faktur”.
  ustawienia-faktur
 3. W sekcji „Numerowanie” możesz zmienić ustawienia numeracji faktur oraz innych dokumentów (prawa strona ekranu).
  numerowanie

  Objaśnienia symboli stosowanych w numeracji:

  • Pierwsze litery są skrótem od nawy wystawionego dokumentu, np. FV – faktura VAT, Pa – paragon.
  • $N – kolejny numer wystawianego dokumentu, np. 1, 2, 3, 4 (…), 96.
  • $M – miesiąc, w którym wystawiony został dokument.
  • $Y – rok, w którym wystawiony został dokument.
 4. Po zdefiniowaniu ustawień numeracji, kliknij przycisk „Zapisz”, który znajduje się w dolnej części ekranu.
  przycisk-zapisz