Za pośrednictwem Panelu klienta możesz dodać listę klientów, z którymi przeprowadzasz transakcje. Podczas korzystania z Panelu klienta możesz skorzystać z wyszukiwarki klientów. Funkcja ta może być przydatna w sytuacji, gdy liczba zapisanych w pamięci klientów zaczyna powodować kłopoty w znalezieniu odpowiednich danych. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak zmodyfikować dane klienta, które zostały zapisane w pamięci Twojego konta.

Aby skorzystać z wyszukiwarki klientów:

  1. Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta.
  2. Na wyświetlonym ekranie znajdź sekcję „Klienci” i kliknij przycisk „Szukaj klienta”.
    szukaj-klienta1
  3. Skorzystaj z wyświetlonego formularza, aby zaplanować na jakich zasadach zostanie przeprowadzone wyszukiwanie. Możesz wyszukać klientów na podstawie jednego lub kilku pól, aby zawęzić wyniki wyszukiwania.
    Kliknij przycisk „Wyświetl więcej”, aby móc wyszukiwać klientów również na podstawie dodatkowych pól, np. adres, imię i nazwisko.

    wyszukaj-klienta2

  4. Kliknij przycisk „Szukaj”, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania klientów.