Wprowadzenie

Wybór formy opodatkowania jest koniecznością każdego przedsiębiorcy. Formę opodatkowania zwykle można zmienić w pierwszym miesiącu nowego roku podatkowego. Oznacza to, że po zgłoszeniu działalności gospodarczej, wybraną formę opodatkowania można zmienić, ale dopiero od następnego roku.

Forma opodatkowania jest indywidualną kwestią każdego przedsiębiorcy. Pamiętaj, że to przedsiębiorca powinien sam wybrać formę opodatkowania, np. po konsultacji z księgową.

Jaką formę opodatkowania wybrać?

W przypadku większości działalności gospodarczych, wybór jest prosty – opodatkowanie według zasad ogólnych. Inny wybór, np. karty podatkowej lub ryczałtu jest dostępny tylko dla tych firm, które wykonują ograniczoną działalność (np. samozatrudniony lekarz, położny lub tłumacz).

Karta podatkowa i ryczałt sprawiają jednak, że nie można osiągać przychodów z innej działalności oraz zabraniają rozliczania kosztów. Istnieje jeszcze podatek liniowy, ale ta forma staje się opłacalna przy wysokich dochodach (powyżej 150 000 zł).

Wybór rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej oraz formy wpłat zaliczek

Każdy przedsiębiorca musi też wybrać rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej oraz formę wpłat zaliczek na podatek dochodowy (miesięczna, kwartalna, uproszczona).

Najczęściej wybieraną formą wpłat zaliczek na podatek dochodowy jest forma miesięczna lub kwartalna. Kwartalny sposób jest zdecydowanie bardziej korzystny, ponieważ firma dłużej obraca środkami pieniężnymi, które przy rozliczeniu miesięcznym musiałyby zostać szybciej przekazane do urzędu skarbowego.

Pamiętaj, że wybór form prowadzenia i przedmiotu działalności jest ściśle związany z wyborem formy opodatkowania i formy prowadzonych ksiąg rachunkowych, a co za tym idzie, sposobu obsługi księgowej. Z tego względu, przed podjęciem tych decyzji, sugerujemy konsultacje z księgową lub osobą, która będzie prowadziła księgowość w Twojej firmie.

Kliknij tutaj, aby sprawdzić naszą pomoc na temat zakładania firmy.