Zanim rozpoczniesz procedurę zakładania firmy, konieczne jest wybranie rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Możesz wpisać we wniosku dowolną ilość rodzajów działalności, należy jednak pamiętać o tym, aby podać te rodzaje działalności, które rzeczywiście zamierzasz wykonywać.

Rozwój Twojej firmy może stworzyć okazję do dodania kolejnych lub usunięcia wybranych wcześniej rodzajów działalności. Zmianę zdefiniowanych rodzajów działalności możesz wykonać w każdym momencie, również przez Internet.

Pamiętaj, że wykonywanie niektórych rodzajów działalności może wiązać się koniecznością uzyskania dodatkowych zezwoleń, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Z tego względu, ważne jest zainteresowanie się tą kwestią jeszcze przed założeniem firmy.

Kliknij tutaj, aby sprawdzić naszą pomoc na temat zakładania firmy.