Za pośrednictwem Panelu klienta możesz dodać listę klientów, z którymi przeprowadzasz transakcje. W każdej chwili możesz zweryfikować obecną listę klientów i w razie potrzeby zmodyfikować lub usunąć nieaktualne wpisy. Możesz także przypisywać konkretnych klientów do grup, aby ułatwić odnalezienie konkretnego klienta w przyszłości.

Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak utworzyć oraz usunąć grupę klientów.

Aby utworzyć grupę klientów:

 1. Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta.
 2. Na wyświetlonym ekranie znajdź sekcję „Klienci” i kliknij przycisk „Grupy klientów”.
  grupy-klientow
 3. Na wyświetlonym ekranie, w polu „Dodaj nową grupę” wpisz nazwę grupy, którą chcesz utworzyć. Po kliknięciu przycisku „Dodaj”, nowa grupa klientów zostanie utworzona.
  grupy-klientow2
  Nową grupę klientów możesz też utworzyć podczas operacji tworzenia nowego klienta. Wystarczy, że w sekcji „Inne” wpiszesz nazwę tworzonej grupy w polu „Grupa”. Nowy klient utworzony w ten sposób zostanie automatycznie przypisany do utworzonej grupy.

Jak usunąć grupę klientów?

 1. Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta.
 2. Na wyświetlonym ekranie znajdź sekcję „Klienci” i kliknij przycisk „Grupy klientów”.
  grupy-klientow
 3. Na wyświetlonym ekranie zaznacz te grupy klientów, które chcesz usunąć. Po kliknięciu przycisku „Usuń” i potwierdzeniu operacji, wybrane grupy klientów zostaną usunięte.
  usun-grupe