Za pośrednictwem Panelu klienta możesz dodać listę klientów, z którymi przeprowadzasz transakcje. W każdej chwili możesz zweryfikować obecną listę klientów i w razie potrzeby zmodyfikować nieaktualne wpisy. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak zmodyfikować dane klienta, które zostały zapisane w pamięci Twojego konta.

Aby zmodyfikować dane klienta zapisane w systemie:

  1. Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta.
  2. Na wyświetlonym ekranie znajdź sekcję „Klienci” i kliknij przycisk „Lista klientów”.
    lista-klientow
  3. Na wyświetlonej liście kliknij przycisk button_przycisk przy kliencie, którego dane chcesz edytować.
    lista-klientow3
  4. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz, w którym możesz zmienić dane klienta. Po wprowadzeniu odpowiednich zmian, kliknij przycisk „Zapisz”, który znajduje się w dolnej części ekranu.
    przycisk_zapisz