Za pośrednictwem Panelu klienta możesz generować ewidencje oraz zestawienia, które dotyczą generowanych przez Ciebie dokumentów (np. faktur VAT, dokumentów PRO-FORMA). Przykładowo, za pośrednictwem tej funkcji możesz wygenerować ewidencje sprzedaży na podstawie wygenerowanych w systemie faktur VAT.

Aby wygenerować odpowiednie zestawienia i ewidencje:

 1. Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta.
 2. W sekcji „Narzędzia” (dolna część ekranu), kliknij przycisk „Ewidencje”.
  ewidencje
 3. Na ekranie zostanie wyświetlony ekran, na którym możesz wygenerować i/lub pobrać ewidencje sprzedaży.
  ewidencje-i-zestawienia
 4. W górnej części ekranu w sekcji „Wygeneruj zestawienie” możesz zdefiniować filtry stosowane do generowania zestawienia. Wybierz jakie dane mają znajdować się w zestawieniu i kliknij przycisk „Pobierz”.
  • Data początkowa – określ początkowy zakres dat, dla których chcesz wygenerować wybrane zestawienie.
  • Data końcowa – określ końcowy zakres dat, dla których chcesz wygenerować wybrane zestawienie.
  • Rodzaj dokumentu – wybierz dla jakich dokumentów chcesz wygenerować zestawienie, np. wszystkie, faktury VAT, dokumenty PRO-FORMA.
  • Rodzaj – wybierz rodzaj zestawienia, które chcesz wygenerować, np. ewidencja sprzedaży.
 5. Po kliknięciu przycisku „Pobierz” rozpocznie się pobieranie wybranego zestawienia w formacie pliku PDF. Każde pobrane zestawienie będzie zapisane w pamięci Twojego konta, abyś mógł je pobrać ponownie w późniejszym terminie.
  ewidencja3