Za pośrednictwem Panelu klienta możesz wyświetlić raporty na temat generowanych przez Ciebie dokumentów. Dzięki nim możesz w szybki sposób sprawdzić informacje na temat ilości oraz rodzajów wystawianych dokumentów.

Aby wyświetlić raporty w Panelu klienta:

 1. Zaloguj się w Panelu klienta do Twojego konta.
 2. W sekcji „Narzędzia” (dolna część ekranu), kliknij przycisk „Raporty”.
  raporty
 3. Na ekranie zostanie wyświetlony ekran, na którym będziesz mógł sprawdzić raporty.
  raorty2
 4. W górnej części ekranu w sekcji „Filtry” możesz zdefiniować filtry stosowane do generowania raportu. Wybierz jakie dane chcesz sprawdzić i kliknij przycisk „Odśwież”.
  • Data początkowa – określ początkowy zakres dat, dla których chcesz sprawdzić statystyki generowanych dokumentów.
  • Data końcowa – określ końcowy zakres dat, dla których chcesz sprawdzić statystyki generowanych dokumentów.
  • Rodzaj dokumentu – wybierz dla jakich dokumentów chcesz sprawdzić statystyki, np. wszystkie, faktury VAT, dokumenty PRO-FORMA.
 5. W sekcji „Dostępne raporty” możesz wybrać rodzaj raportu, który chcesz sprawdzić. Przykładowo, możesz wyświetlić raport badający ilość wygenerowanych dokumentów lub sumę brutto widniejącą na dokumentach.
  dostepne-raporty